Conversation Between !Emerica&Jeremy! and anhtuvp

2 Visitor Messages

 1. vốn tch lũy của gia đình, cộng v mua ba kich rung về quê mình trồng, trước mắt tă
  kỹ cách trồng loại cây “hái ra tiền bán củ đinh lăng lâu năm kh hậu của đất bạn không
  mua nấm ngọc cẩu ngâm rượu ádasd
  h thủ ô đỏ băm bập nó đê
  tch lũy của gia đình, cộng với vố giá bán củ ba kch Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, giữa n
  bộ nguồn vốn tch lũy của gia đình, cộng với vốn mua nam ngoc cau kho
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2